Portofoliu

Leader:

 • Beneficiar SC SORGSIR SRL - SC Zahărul SA Lieşti - Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor industriale scoase din uz pentru recuperarea materialelor reciclabile.

 • Beneficiar SC SORGSIR SRL - SC Zahărul SA Lieşti – Demolare coş fum.

 • Beneficiar SC SORGSIR SRL - SC Zahărul SA Liești - Demolare clădiri existente pe amplasament conform autorizaţiilor de desfiinţare.

 • Beneficiar SC PK DEVELOPMENT SRL - Iaifo Zalău – Demolare Armătura Zalău.

 • Beneficiar IAR BRAȘOV - Fabrica de Elicoptere Ghimbav - Demontarea (dezmembrarea) mașinilor și echipamentelor industriale scoase din uz pentru recuperarea materialelor reciclabile.

 • Beneficiar SC ELECTROPRECIZIA AG SRL Demontarea (dezmembrarea) mașinilor și echipamentelor industriale scoase din uz pentru recuperarea materialelor reciclabile.

 • Beneficiar SC FC GRUP LOGISTIC SRL - Fabrica MARUB SA Braşov - Demolare clădiri existente pe amplasament conform autorizaţiilor de desfiinţare.

 • Beneficiar SC ARLAND SRL - lucrări de terasare.

 • Beneficiar SC ELECTROPRECIZIA SA - lucrări de terasare, amenajare teren.

 • Beneficiar SC MULTIAGRA SRL - lucrări de concasare beton.

 • Beneficiar FORSACOM SRL - Palatul Copiilor din Zalău, lucrări de demolare şi excavare fundaţii, conform autorizaţiilor de desfiinţare.

 • Beneficiar CON-A OPERATIONS SRL - Fabrica Michelin Zalău, lucrări de demolare şi excavare fundaţii, conform autorizaţiilor de desfiinţare.

 • Beneficiar NESS PROIECT EUROPE SRL RAJA Constanţa (Staţia de epurare) - lucrări de demolare estacade şi gazometre şi excavarea fundaţiilor aferente.

 • Beneficiar Municipiul Bârlad - RAGCL Barlad - Lucrări de demolare şi scoatere fundaţii, evacuare deşeuri moloz rezultate.

 • Beneficiar Eren Cons - Casa de locuit regim D+P+2 Braşov - Lucrări de demolare şi scoatere fundaţii, evacuare deşeuri moloz rezultate.

 • Beneficiar Conpet SA - Staţia Silişte, comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa - Dezafectare, tăiere şi procesare în vederea valorificării rezervoarelor de combustibil, scoatere fundaţii de beton aferente, concasare beton fundaţii şi certificare material concasat ca agregat de construcţii.

 • Beneficiar Plazza Comerţ Iger - Fabrica de Porţelan Dorohoi - Lucrări de demolare parţială hală şi şapă, procesare şi valorificare deşeuri metalice feroase.

 • Beneficiar Persoană fizică - RAGCL Bârlad - Lucrări de demolare şi scoatere fundaţii, evacuare deşeuri moloz rezultate.

 • Beneficiar Municipiul Brăila - corp şcoala gimnazială “Mihail Kogălniceanu” - Lucrări de demolare şi scoatere fundaţii, evacuare deşeuri moloz rezultate.

 • Beneficiar Comuna Hlipiceni - Fostul complex CVV - Lucrări de demolare bazine vin interioare.

 • Beneficiar Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Generală Protecţie Internă Bucureşti - Lucrări de dezafectare bază de pregătire şi lucrări de demolare şi scoatere fundaţii corp clădire, evacuare deşeuri moloz rezultate.

 • Beneficiar Con-A Operations - STAS Mediaş - Lucrări de spargere placă de beton, evacuare deşeuri beton rezultate.

 • Beneficiar Tur Cento Trans Zalău - Lucrări de demolare suprastructură (cota 0) şi excavare fundaţii, procesare şi valorificare deşeuri metalice.

 • Beneficiar RA-RA DEVELOPMENT SRL - Agricin Ghimbav - Lucrări de demolare cota 0 şi evacuare deşeuri moloz, colectare selectivă şi reciclare deşeuri metalice, mase plastice şi din lemn, eliminare deşeuri periculoase (plăci azbociment), lucrări de desfiinţare infrastructură (fundaţii), spargere platforme betonate şi concasare beton rezultat.

 • Sala Sporturilor (Bârlad, jud. VS) - Beneficiar: Urban Proiect SA - Lucrări de demolare parţială cota 0 (fără clădire vestiare), scoatere fundaţii şi evacuare deşeuri rezultate

 • Hală Industrială (Zalău, jud SJ) - Beneficiar: Dafermann SRL - Lucrări de demolare cota 0 şi evacuare deşeuri rezultate.
 • DETALII LUCRĂRI