AGRICIN Ghimbav

Demolare AGRICIN Ghimbav

Beneficiar RA-RA DEVELOPMENT SRL – AGRICIN Ghimbav – Lucrări de demolare cota 0 şi evacuare deşeuri moloz, colectare selectivă şi reciclare deşeuri metalice, mase plastice şi din lemn, eliminare deşeuri periculoase (plăci azbociment), lucrări de desfiinţare infrastructură (fundaţii), spargere platforme betonate şi concasare beton rezultat.