ZAHĂRUL Lieşti

demolare cladiri Zaharul Liesti

Beneficiar SC SORGSIR SRL – SC Zahărul SA Lieşti – Demontarea (dezmembrarea) maşinilor şi echipamentelor industriale scoase din uz pentru recuperarea materialelor reciclabile. Demolare coş fum. Demolare clădiri existente pe amplasament conform autorizaţiilor de desfiinţare.